Samfälligheten / föreningen

Protokollen som ses här är i pdf-format för att kunna läsas av alla med hjälp av
gratisprogrammet Adobe Reader. Undertecknade originalprotokoll förvaras hos ordförande.
De som visas här saknar fullständiga underskrifter.

Datum

Möte / länk till protokoll

2022-07-09 Stämma samfällighet (Linnander)
2021-07-03 Stämma samfällighet (Fröjdh)

2020-07-04

Stämma samfällighet (ej fysiskt möte pga Corona)

2019-07-06

Stämma samfällighet (Strandberg-Vidén)

2018-06-30

Stämma samfällighet (Helene Molin)

2017-07-01

Stämma samfällighet (Rita och Björn Reichenberg)

2016-07-02

Stämma samfällighet (Irene och Hans Nilsson)

2015-07-04

Stämma samfällighet (Kerstin Linnander)

2014-07-05

Stämma samfällighet (Nilsson-Melander)

2013-07-06

Stämma samfällighet (Johansson)

2013-07-06

Årsstämma vägförening (sista stämma, upplösning)

2012-10-02

Stämma - samfällighetens bildande (Lantmäteriet)

2012-08-10

Vägförening extra möte (beslut om VA-projekt)

2012-07-08

Årsstämma vägförening (Linnander)

2011-07-09

Årsstämma vägförening (Andersson)

2010-07-10

Årsstämma vägförening (Reichenberg)

Styrelsen

Datum

Möte / länk till protokoll

2022-07-09 Konstituerande styrelsemöte (ej länkat)
2021-09-08 Styrelsemöte - eventuell anslutning av ny fastighet (ej länkat)
2021-07-03 Konstituerande styrelsemöte (ej länkat)
2020-07-04 Konstituerande styrelsemöte (ej länkat)
2019-07-06 Konstituerande styrelsemöte (ej länkat)

2018-06-30

Konstituerande styrelsemöte (ej länkat)

2017-07-01

Konstituerande styrelsemöte (ej länkat)

2016-07-02

Konstituerande styrelsemöte (ej länkat)

2015-10 -31

Styrelsemöte - Beslut om försäkring

2015-07-04

Konstituerande styrelsemöte

2014-07-05

Konstituerande styrelsemöte

2013-07-06

Konstituerande styrelsemöte

2012-11-04

Styrelsemöte