Styrelsen i Samfällighetsföreningen har följande ledamöter:

Ordförande Evy Hult ordf@rutsberg.se
Sekreterare Bengt Norman sekr@rutsberg.se
Kassör Bengt Juhlin kassor@rutsberg.se
Ledamot Margareta Neumann  
     
webansvarig Bengt Norman postmaster@rutsberg.se
     

Samfällighetsföreningen har bildats med hjälp av Lantmäterimyndigheten.
 
Egentligen är det två samfälligheter: En för vägen och en för VA-anläggningen,
men med samma styrelse och medlemmar.