Årsstämma för Rutsbergs samfällighetsförening

Corona-restriktionerna har lättat. 2021 hade vi fysiskt möte!
Hos Roger Fröjdh och Ekdalen 1:1 lördag den 3 juli
.
 

Årets gruppbild, några hann tyvärr lämna innan vi kom ihåg fotograferingen.